top of page

מדריך תעסוקה

שם המשרה:

ירושלים/ איתנים

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

למרכז הירושלמי לבריאות הנפש דרושים מדריכי תעסוקה למשרה במחלקה לאשפוז ממושך ובמחלקה לאוטיסטים בוגרים

פירוט המשרה:

מרים כרם

המפרסם:

מייל:

050-6253264

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page