top of page

עו"ס למחלקת נוער- ריכוז תוכנית "אח בוגר"

שם המשרה:

ירושלים

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לעמותת "משפחה אחת"
דרוש/ה עו"ס לריכוז וניהול תוכנית "אח בוגר" בעמותה.
העמותה פועלת בפריסה ארצית, מלווה ומסייעת למשפחות נפגעי טרור ופעולות האיבה וכן למשפחות שחוו שכול ואובדן.

תוכנית אח בוגר- מפעילה מערך חונכות לילדים ונוער, באמצעות מתנדבים ועובדים.
החונכות והליווי האישי, מעצים את הילדים ומסייע בהליך שיקומם.

המשרה ממוקמת בירושלים, אך מחייבת נסיעות ברחבי הארץ.
אחוזי משרה- 100%
חובה- תואר ראשון בעו"ס

פירוט המשרה:

אפרת גלזר

המפרסם:

מייל:

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page