top of page

רכזת חטיבה בוגרת- בפנימייה טיפולית לנערות

שם המשרה:

רכזת חטיבה בוגרת

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

החלפה לחופשת לידה, עם אפשרות להארכה - חצי שנה.
הגדרת התפקיד-
1. ניהול והובלת צוותי השכבות יא-יב.
2. סיוע לצוותים במתן מענה שוטף לנערות בפנימייה(לימודים, בריאות, טיפול).
3. חברות בצוות הניהול.
4. הובלת תהליכים חינוכיים שנתיים.

פירוט המשרה:

רכזת חטיבה בוגרת- בפנימייה טיפולית לנערות

המפרסם:

רכזת חטיבה בוגרת- בפנימייה טיפולית לנערות

מייל:

רכזת חטיבה בוגרת- בפנימייה טיפולית לנערות

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page