top of page

מרפא בתנועה או במוזיקהלמערך דיור לבוגרים עם צרכים מיוחדים

שם המשרה:

גני תקוה

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

למערך דיור באווירה משפחתית לבוגרים עם צרכים מיוחדים דרושה
מטפל(ת) בתנועה או מטפל(ת) במוזיקה למשרה חלקית אחה"צ.
סבלנות סובלנות והכלה .
תעודת הסמכה
עבודה עם חשבונית בלבד

פירוט המשרה:

גילה קרון

המפרסם:

gilacrhon@gmail .com

מייל:

0544621202

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page