top of page

עו"ס. ית לטיפול בנערים או בנערות מהחברה החרדית

שם המשרה:

ראשון לציון

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לאגף לטיפול וקידום נוער וצעירים דרוש.ה עו"ס.ית להתערבות פרטנית ומערכתית עם בני נוער בסיכון.
נדרשים הכרות עם החברה החרדית וניסיון בתחום.
הדרכה והשתלמויות

פירוט המשרה:

שרית

המפרסם:

מייל:

054-3145022

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page