top of page

...על האתר

אתר לתת אור, קם כדי לתת מענה למחפשי עבודות חברתיות-חינוכיות-טיפוליות.

מתוך נסיון אישי, נראה כי עד כה, היה קיים מחסור במקומות מסודרים שירכזו הצעות עבודה מסוג זה. ההיצע קיים, אך חיפוש העובדים נעשה בצורה לא מסודרת ומפה לאוזן.

יוצא שאנשים טובים שיכולים לעשות עבודה מעולה - מפספסים ומתפספסים.

אנו עמלים על מנת לרכז הצעות עבודה מגוונות ורבות מכל הארץ. וכן להוות במה חברתית, בנושאים שונים, כגון טבלאות השכר שאנו מפרסמים.

האתר הוא חינמי!

כולנו תקוה שכל אחד יזכה לתת אור במקום המתאים לו!

לתת-אור-לוגו.png
bottom of page