top of page

גננת רוטציה - חינוך מיוחד

שם המשרה:

ירושלים

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לבית הספר המשלב גנים של מרכז עדי ירושלים
דרושה גננת רוטציה
נדרש תואר ראשון בחינוך מיוחד
מיקום נח- סמוך לתחנה המרכזית ירושלים
צוותים מקצועיים ומשפחתיים

פירוט המשרה:

מרכז עדי ירושלים

המפרסם:

מייל:

052-3722799

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page