top of page

דרושה ריתמיקאית

שם המשרה:

ירושלים

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לבי"ס לחינוך מיוחד עדי ירושלים – לתלמידים עם מש"ה ומוגבלויות מורכבות
דרושה ריתמיקאית

דרישות התפקיד :
תעודה בתחום
יצירתיות
יכולת הפעלה קבוצתית

פירוט המשרה:

מרכז עדי ירושלים

המפרסם:

מייל:

052-3722799

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page