top of page

מדריך חינוכי-טיפולי

שם המשרה:

הרצליה

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

ל"מצפה ים" בהרצליה, מסגרת נעולה לנוער בקצה רצף הסיכון (חסות הנוער) דרושים מדריכים לעבודה במשמרות.
מייל - ayeletv@molsa.gov.il, טלפון 0502279197

פירוט המשרה:

אילת וירצר וילק

המפרסם:

מייל:

0502279197

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page