top of page

מטפלת רגשית

שם המשרה:

מרכז

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

ארגון מייאור חינוך וטיפול מחפש אותך!

לגן תקשורת דרושה במידי
מטפלת רגשית עם❤️ ענק

מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים

פירוט המשרה:

יעל

המפרסם:

מייל:

054-9173464

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page