top of page

ריפוי בעיסוק

שם המשרה:

ירושלים

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לרגל הרחבת צוות הריפוי בעיסוק במרכז הירושלמי לבריאות הנפש דרושים מרפאים בעיסוק למגוון מחלקות (כולל מחלקות אשפוז, אשפוזי יום, מחלקת נוער). המשרות בירושלים והסביבה.

פירוט המשרה:

מרים כרם

המפרסם:

מייל:

050-6253264

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page