top of page

תיאום טיפול

שם המשרה:

איזור כפר סבא

אזור:

Pink Sofa

קובץ מצורף:

לתפקיד משמעותי, מאתגר ומספק בתחום בריאות הנפש, דרושים מתאמי.ות טיפול לליווי מתמודדי נפש המתגוררים באופן עצמאי בקהילה.

פירוט המשרה:

טל פלדמן

המפרסם:

מייל:

0537119433

פלאפון:

קישור לאתר:

bottom of page